• Start young become a pro

אופני הרים-שטח

אופנים אלו הם השלב השני בחשיפתו של כל ילד לעולם הרכיבה המקצועי והם מדרגה חשובה מאוד בהתפתחותו של כל רוכב השואף להיכנס לתחום הרכיבה המקצועית הן למטרות תחביב, ספורט או תחרות. אנו ממליצים לכל רוכב להתחיל בדגמים בסיסיים אשר מטרתם היא חשיפה לתחום תוך כדי הנאה ולמידה על יכולת עצמית ותחומי עניין, ומאוחר יותר לאחר שהבין הרוכב את יכולותיו והעדפותיו לגבי העולם הדו גלגלי להתקדם לדגמים המציעים דיוק רב יותר ומקצועיות בכל תחום בעולם זה.

אנו בשפירא בייק מאמינים כי אופניים אלו צריכות לתת מענה לכל תחומי הספורט הקשורים באופניים תוך כדי שמירה על מוצרים בטיחותיים ככל הניתן, וזאת בכדי לתת ללקוחותינו בסיס איתן וידע מקצועי כדי להמשיך לדגמים שמטרתם ספציפית יותר.

כל האופניים עוברים בדיקות קפדניות במכון התקנים הישראלי

אנו ממליצים לרכב עם קסדה בלבד!

נגישות